KEBOLEHPASARAN GRADUAN PDF

Persoalan Kajian 1. Apakah faktor-faktor utama yang menyumbang ke arah kebolehpasaran graduan di UniSZA? Mengenalpasti faktor-faktor utama yang menyumbang ke arah kebolehpasaran graduan di UniSZA. Objektif Kajian 1.

Author:Zulkijind Zololkis
Country:Ukraine
Language:English (Spanish)
Genre:Love
Published (Last):13 October 2014
Pages:355
PDF File Size:13.44 Mb
ePub File Size:8.90 Mb
ISBN:900-8-83571-175-8
Downloads:75381
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VogorePersoalan Kajian 1. Apakah faktor-faktor utama yang menyumbang ke arah kebolehpasaran graduan di UniSZA? Mengenalpasti faktor-faktor utama yang menyumbang ke arah kebolehpasaran graduan di UniSZA. Objektif Kajian 1. Hipotesis Kajian 1. Tahap kebolehpasaran graduan di UniSZA masih berada pada tahap yang tidak memuaskan.

Kebanyakan graduan UniSZA sukar untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kelayakan yang diperoleh. Langkah dan pendekatan yang sesuai perlu dikenalpasti bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan di UniSZA.

Ini adalah sesuatu yang kita perlu usaha dan selesaikan," Khairy Jamaluddin, Menurut beliau, selain lemah penguasaan dalam Bahasa Inggeris, graduan juga didapati berfikiran sempit, tidak ada ciri kepimpinan, semangat kekitaan dan kemahiran komunikasi Bernama, Keterampilan Diri 2. Kemahiran Komunikasi 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 4.

Bidang Pengajian 5. Gred Purata 6. Justeru, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi pemilihan kerjaya seseorang. Pemilihan kerjaya yang bersesuaian dengan minat dan personaliti seseorang merupakan perkara utama bagi menjamin seseorang itu kekal lebih lama dalam bidang pekerjaan yang diceburi. Pemilihan atau hubungkait kerjaya adalah berdasarkan kepada personaliti. Seseorang individu itu berkembang dalam konteks biologikal, psikologikal dan persekitaran. Ia bukan lagi hanya bergantung kepada kebolehan akademik semata-mata, malah yang lebih penting lagi individu yang ingin memohon pekerjaan tersebut perlu mempunyai kepintaran emosi yang tinggi.

LOS ALTISIMOS PDF

Definisi kebolehpasaran

Memiliki kerjaya sejurus seorang graduan menamatkan pengajian disebuah pusat pengajian tinggi adalah satu ukuran kebolehpasaran siswazah. Kajian ini cuba menganalisis kebolehpasaran graduan UKM berjumlah 32, orang sejak tahun hingga yang terbahagi kepada pelajar gugusan sains dan bukan sains. Analisis kajian menggunakan kaedah statistik mudah seperti min dan peratusan. Kajian mendapati tiga status perkerjaan graduan sejurus meninggalkan UKM, iaitu berkerja, mengikuti program pengukuhan sumber manusia, dan belum perolehi pekerjaan. Graduan bekerja merupakan kumpulan terbesar bagi tempoh dan didapati tiada perbezaan antara graduan sains dan bukan sains.

BOLEOPHTHALMUS BODDARTI PDF

Program Kebolehpasaran Graduan

Kebolehpasaran: Alasan atau Peluang? Assalamualaikum wbt. Sebelum itu, izinkan saya berkongsi terlebih dahulu maksud kebolehpasaran graduan secara ringkasnya. Kebolehpasaran graduan adalah nilai diri graduan. Ia didefinisikan sebagai, kemahiran atau kebolehan yang dimiliki oleh para graduan yang membuatkan bakal majikan berminat untuk menawarkan pekerjaan kepada mereka.

22TCN 272-05 PDF

Infografik Kebolehpasaran Graduan Tahun 2018

.

Related Articles