INDIENINGSVEREISTEN OMGEVINGSVERGUNNING PDF

Verandering van de inrichting De algemene vereisen voor een aanvraag voor een verandering van de inrichting staan in artikel 4. Wanneer er sprake is van een milieuneutrale verandering zijn de indieningsvereisten van artikel 4. Bij een verandering van een inrichting is geen aanvraag nodig als de verandering van een inrichting of van de werking daarvan overeenstemt met de voor de inrichting verleende vergunning en de voorschriften artikel 2. In dat geval levert de inrichtinghouder geen akoestische gegevens aan. Revisievergunning Voor een aanvraag voor een revisievergunning geldt dat de artikelen 4.

Author:Tetilar Yozshuzuru
Country:Yemen
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):15 June 2005
Pages:267
PDF File Size:11.43 Mb
ePub File Size:14.45 Mb
ISBN:153-7-19698-672-6
Downloads:75463
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaukazahnDe behandeling van een omgevingsvergunning duurt in de meeste gevallen 8 weken. Als de aanvraag niet compleet is, kan het langer duren. Hoe voorkom je dat de gemeente je aanvraag niet in behandeling neemt? En wat doe je als het je toch overkomt? Tips voor het beperken van vertragingen in de aanvraag. Wanneer is je aanvraag niet compleet?

De gemeente kan beslissen om jouw aanvraag voor een omgevingsvergunning niet in behandeling te nemen als er gegevens ontbreken in de aanvraag.

Voordat de gemeente dit beslist, moet je de gelegenheid krijgen om de ontbrekende gegevens aan te vullen. Er moet dan wel sprake zijn van een herstelbaar gebrek. Bij een onherstelbaar gebrek zal de gemeente de aanvraag direct afwijzen.

Verplichte gegevens ontbreken Bij een vergunningaanvraag gelden wettelijk voorschriften voor het in behandeling nemen van je aanvraag. Hiervan is sprake als er een wettelijk vastgesteld formulier is voor jouw aanvraag, of als er een lijst indieningsvereisten in de regelgeving staat. De indieningsvereisten voor de meeste omgevingsvergunningen vind je in de Regeling omgevingsrecht.

Wanneer je hier niet aan voldoet, kan dit een reden zijn om je vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen. Andere gegevens ontbreken Naast het ontbreken van verplichte gegevens kan ook het ontbreken van andere gegevens een reden zijn om je vergunningaanvraag niet in behandeling te nemen.

Het moet dan gaan om informatie die de gemeente nodig heeft om je aanvraag te beoordelen. Je moet wel in staat kunnen zijn om die gegevens aan te leveren. Het mag dus niet gaan om gegevens waar jij geen toegang toe hebt. Daarnaast mag het ook niet gaan om gegevens die de gemeente zelf kan verkrijgen.

Hersteltermijn voor aanleveren ontbrekende gegevens De gemeente kan pas beslissen om jouw aanvraag niet in behandeling te nemen als je de mogelijkheid hebt gekregen om je aanvraag aan te vullen. De gemeente stelt hiervoor een hersteltermijn. Hoelang die termijn is, verschilt per geval. De gemeente moet jou in ieder geval zo lang de tijd geven dat je in staat bent de ontbrekende gegevens aan te vullen. Door schorsende werking duurt aanvraag langer De hersteltermijn heeft een schorsende werking voor de termijn waarbinnen de gemeente op de aanvraag moet beslissen.

Als je een aanvraag indient, heeft de gemeente normaal gesproken 8 weken de tijd om daarover te beslissen. Ontbreken er gegevens? Dan wordt deze termijn geschorst en duurt het een paar weken langer voordat de gemeente je aanvraag goedkeurt of afkeurt. Hersteltermijn is eenmalig.

Lever op tijd aan! Het is van belang om de ontbrekende gegevens tijdig en volledig aan te leveren. Als je dat niet doet, kan de gemeente 4 weken na het verlopen van de hersteltermijn besluiten om je aanvraag buiten behandeling te laten.

Bij overschrijding van de termijn volgt er geen nieuwe hersteltermijn. Indieningsvereisten in Vergunningchecker Pro In de Vergunningchecker Pro is voor alle vergunningen en ontheffingen bij bouwprojecten beschreven wat de indieningsvereisten zijn.

Zo helpt de Vergunningchecker je om je aanvraag in een keer volledig in te dienen.

EXOTIC OPTIONS TRADING FRANS DE WEERT PDF

Belangrijkste indieningsvereisten voor jouw omgevingsvergunning...

De behandeling van een omgevingsvergunning duurt in de meeste gevallen 8 weken. Als de aanvraag niet compleet is, kan het langer duren. Hoe voorkom je dat de gemeente je aanvraag niet in behandeling neemt? En wat doe je als het je toch overkomt? Tips voor het beperken van vertragingen in de aanvraag. Wanneer is je aanvraag niet compleet?

KODAK P811 MANUAL PDF

Waaraan moet aanvraag omgevingsvergunning voldoen?

Ga direct naar Inhoud of Menu Zoeken binnen Rijksoverheid. Het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning is aan landelijke regels gebonden, de zogenaamde indieningsvereisten. De indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten zijn weergegeven in Hoofdstuk 2 van de Mor. Artikel 2. Bedoelde gegevens betreffen gegevens en bescheiden met betrekking tot de constructie en de installaties, voor zover het niet de hoofdlijn van de constructie, het constructieprincipe of de installaties betreft. Deze gegevens mogen altijd later worden aangeleverd uiterlijk 3 weken voor aanvang van de betreffende bouwwerkzaamheden. U dient hiertoe wel bij uw aanvraag een verzoek in te dienen.

ELECTROMYOGRAPHY AND NEUROMUSCULAR DISORDERS CLINICAL-ELECTROPHYSIOLOGIC CORRELATIONS PDF

Indieningsvereisten en Volledigheidstoets

.

KEN BLANCHARD RAVING FANS PDF

Vergunning aanvragen voor (ver)bouwen

.

Related Articles