DECLARATIA 095 PDF

Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta. Sectiunea IV "Aplicarea sistemului TVA la incasare, prin optiune" se completeaza, prin bifarea casutei corespunzatoare, de catre persoana impozabila care opteaza sa aplice sistemul TVA la incasare, potrivit prevederilor legale, si care se afla in una dintre urmatoarele situatii: - persoana impozabila nu a aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent, a carei cifra de afaceri realizata in anul precedent este inferioara plafonului de 2. Sectiunea V "Incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" se completeaza, prin bifarea casutei corespunzatoare, de catre persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care se afla in una dintre urmatoarele situatii: - persoana impozabila a depasit plafonul de 2. Notificarea se depune in aceasta situatie pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, potrivit art. Persoana impozabila aplica sistemul pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit; - desi este persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, iar cifra de afaceri nu a depasit plafonul de 2.

Author:Tygobei Tygojora
Country:Ghana
Language:English (Spanish)
Genre:History
Published (Last):14 May 2012
Pages:327
PDF File Size:6.66 Mb
ePub File Size:11.5 Mb
ISBN:313-3-96422-353-3
Downloads:10741
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:FenrijinnContribuabilii care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. Cererea de inregistrare se completeaza potrivit instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent cererea prevazuta la pct.

Organul fiscal analizeaza informatiile cuprinse in cerere si in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca certificatul de cazier judiciar a fost eliberat in vederea inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. Daca cererea sau documentatia anexata este incompleta, organul fiscal notifica solicitantul, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art.

Daca din informatiile prezentate de contribuabil sau din cele detinute de organul fiscal rezulta ca respectivul contribuabil se incadreaza in una dintre conditiile prevazute la art.

Decizia se intocmeste de compartimentul de specialitate in doua exemplare, potrivit modelului prevazut in anexa nr. Un exemplar se comunica persoanei impozabile, conform art. Al doilea exemplar, care se semneaza si de catre persoanele implicate potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare si prin prezenta procedura, se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Impotriva deciziei de respingere a cererii de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilul poate formula contestatie la organul fiscal emitent, in termen de 45 de zile de la data comunicarii, in conformitate cu dispozitiile art. Daca din analiza informatiilor prevazute la pct. Dispozitiile pct. Decizia se comunica impreuna cu certificatul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, ulterior comunicarii certificatului de inregistrare.

Organul fiscal analizeaza si dispune aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari odata cu aprobarea ori respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte incepand cu data comunicarii deciziei privind inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit art. In cazul persoanelor impozabile pentru care legea prevede ca inregistrarea in scopuri de TVA potrivit art.

De la data inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, contribuabilii au cod valabil de TVA pentru operatiunile intracomunitare prevazute la art.

BRICE WASSY RHYTHMS CAMEROON PDF

Declaratia 097 - Cand se depune in 2020 si instructiuni de completare

.

JBL 2370A PDF

Cine depune formularul 095? Noua procedura de inscriere in Registrul Operatorilor Intracomunitari

.

GOLPO GUCCHO RABINDRANATH TAGORE PDF

.

SAI SATCHARITRA IN KANNADA PDF

.

Related Articles