BOSANSKA KNJIGA MRTVIH PDF

Next skip Glenn Cooper - Knjiga mrtvih dua. Posted by Online Knjige Posted on. Knjiga mrtvih dua - Glen Kuper Knjiga koja je klju za reavanje najvee tajne.. U osnovi se sve svodi na to da dua dok prolazi kroz bardo.. Nekoliko ljudi zna za biblioteku koja uva najstranije tajne svijeta.

Author:Arashishura Zumi
Country:Russian Federation
Language:English (Spanish)
Genre:Photos
Published (Last):3 October 2015
Pages:287
PDF File Size:3.96 Mb
ePub File Size:18.34 Mb
ISBN:246-6-47474-913-7
Downloads:70791
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygotTo je Rzav i na njemu drveni most. To je kapija. Pecali su ribu oko njega ili lovili golubove pod njegovim oknima. Tu je uspela da se progura pred Neimara. To znaju sva deca. On u njihovimsnovima i nadlagivanjima igra veliku ulogu. Kome se on javi taj mora da umre. To se mesto nekad zvalo Radisavljev grob.

Ali u svako drugo doba godine kapija je prava blagodet za maloi veliko. Malo,vrlo malo. Udri odmah,jer taj ima i na sebi i u bisagama. Njihove su sudbine tako isprepletene da se odvojeno ne daju zamisliti i ne mogukazati. Kasaba je postojala i tada,ali u drugom obliku i drugim srazmerama. Imao je samo jedno oko, jedno uho i jednu nogu druga mu je bila drvena. Sa putnicima koje jeprevozio nije hteo da ima ni razgovora ni dodira. Kud mi ga vodite? Ona je trajala pet godina. Tu se nije mnogo dogovaralo, jer je govorio samo jedan, to jest Abidaga.

Pod mojom lipom zaista nema hlada. Gledao je usvoje ruke i samo s vremena na vreme podizao pogled. Na strmoj obali radili su majstori kamenoresci. Putevi suisprovaljivani od pretovarenih kola. Sva kola, svi konji i volovi radesamo za most. Ali Abidaga ne obustavlja radove.

Za to vreme narod spava po kolibama i pojatama,odmara se i obnavlja snagu. I dok obavlja sve te sitne radnje, samosvesno i mirno kao da je sam nasvetu, oni ga netremice gledaju. Najposle jekne prvi zvuk, rezak i neravan. Oni su je prozvali luda Ilinka, a ponjima i cela kasaba. Jedni su verovali u nju, drugi nisu, ali su je svi ponavljali i prenosili.

Abidaga je besneo. To je Abidagu, kojinije verovao u vile, utvrdilo u verovanju da ta vila nije nevidljiva i da ne dolazi svisina. Uzalud je nastojao da mu se dodvori i da mu ugodi. I bez zakletve Plevljak bi verovao Abidaginoj pretnji, jer je i u snu drhtao odnjegova glasa i pogleda.

A meni obraz zbog vas gori. Tako je vikao dugo. Prebacio je nekoliko ljudi i na druguobalu. To ih zaustavi. Konopac mi dajte! Najpre mu nije niko odgovarao. Sve se brzo razmrsi i objasni. Svi subili zadihani i unezvereni. Ah, kurvini sinovi, ako mi ga pustite,znajte da glave na vama nema! Akoniko, a ono ovaj glatki, hladni i podmukli Tosun efendija. I tada bi se moglo desitida padne u nemilost kod vezira.

Ne, samo to ne! Bolje negledati sunce i ne disati vazduh! Ko da spava i miruje? Abidaga je samo prezrivo gledao iznadnjegove glave i odmah se uputio ka zarobljeniku.

Abidaga je postavljao pitanja preko Plevljaka. Tako su mislili da treba i tako su uradili. To je bilopre tri dana. Jedva su izmakli. Plevljak zadrhta, i trgnu se. Upravo, prenuo ga je gromki i ljutitiAbidagin glas. Tebi se spava, jaramaze? Za njim je skakutao Plevljak, a zaovim sejmeni. Napolju je svitalo.

Nedeljom se radilo kao i svakim drugim danom, ali danassu i sami nadzornici rasejani. Pa sad gledaj. Desetak sejmenase svrsta u dva reda, po pet sa svake strane. Malo zatim svet je mogao daih vidi kako se pojavljuju istim redom na skelama i kako se penju sporo i oprezno. U jednom trenutku kucanje prestade. Zato jenarodu izgledao kao kip koji lebdi u vazduhu, na samoj ivici skela, visoko iznadreke.

Strah im je ledio utrobu i noge su pod njimaobamirale, ali oni nisu mogli da se maknu ni da odvoje pogled od toga prizora. Niz kolac je tekao samo slab mlaz krvi. Plevljak je stajao, u nedoumici, na zaravanku koji se naglo praznio. Izbegao je tu strahotu, ali za dlaku, u poslednjem trenutku. Ali se, eto, desiloobrnuto. Zapjevaj, vilo! Poigraj, vilo!

LENGUETAS INTERACTIVAS PDF

Bosanska knjiga mrtvih

.

HEPWORTH CORYS CATALOGUE PDF

.

EMQ DIGEST FOR PLAB PART 1 PDF

.

CISCO 8485DVB HD DVR HANDLEIDING PDF

.

Related Articles