AKTA PEMEGANG AMANAH 1949 PDF

Atau sebahagian dari petikan blog drfauzee. Dalam bahasa kita ia boleh dikata sebagai kepercayaan, pertaruhan, kesetiaan, lurus, dan sebagainya. Dalam kata lain ia adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang untuk disimpan, dijaga dan dipelihara, samada berupa harta, rahsia atau selainnya. Sebagai contoh seseorang yang akan berpergian atau bermusafir biasanya akan menyerahkan hartanya kepada seorang lain untuk dijaga semasa beliau bermusafir. Dalam Islam amanah diertikan sebagai sesuatu yang diserahkan untuk dipelihara dan dijaga, ia merangumi harta benda, kehormatan diri, hak-hak manusia dan agama.

Author:Nikorn Fejora
Country:Paraguay
Language:English (Spanish)
Genre:Science
Published (Last):13 January 2005
Pages:340
PDF File Size:5.67 Mb
ePub File Size:6.21 Mb
ISBN:907-4-97110-182-3
Downloads:38449
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DilmaranAkta ini hanya terpakai di Semenanjung Malaysia sahaja. Apakah yang dimaksudkan dengan Sijil Pemerbadanan dan apakah kesan pemerbadanan pemegang amanah? Sijil Pemerbadanan ialah sijil pendaftaran sebagai sebuah pertubuhan perbadanan yang dikeluarkan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengikut peruntukan di bawah Seksyen 2 Akta Pemegang amanah yang telah mendapat Sijil Pemerbadanan akan menjadi sebuah pertubuhan perbadanan dengan nama yang dinyatakan dalam sijil tersebut dan mempunyai suatu meterai am tersendiri serta boleh mendakwa dan didakwa atas namanya.

Apakah kuasa-kuasa Menteri dalam melaksanakan Akta ? Apakah dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan untuk proses pendaftaran pemegang amanah? Apakah tanggungjawab pemegang amanah mengikut Akta ? Mengemukakan laporan aktiviti tahunan yang dilaksanakan oleh yayasan. Dalam keadaan manakah seseorang akan hilang kelayakan sebagai pemegang amanah?

Menurut Seksyen 6A, seorang pemegang amanah akan hilang kelayakannya jika: telah disabitkan dengan kesalahan di bawah mana-mana undang-undang dan dikenakan denda tidak kurang daripada Ringgit Malaysia satu ribu RM1, atau penjara tidak kurang dari setahun atau kedua-duanya sekali; dikenakan perintah tahanan, pengawasan, kediaman terhad, buang negeri atau pengusiran telah dibuat terhadapnya atau apa-apa bentuk sekatan atau pengawasan, dengan bon atau selainnya telah dikenakan terhadapnya di bawah mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagiannya, pencegahan jenayah, tahanan, pencegahan kediaman terhad atau imigresen.

Berapa tempoh sah laku sijil pemerbadanan? Tempoh sah laku sijil pemerbadanan tersebut adalah kekal selama-lamanya kecuali dibatalkan. Apakah yang menyebabkan sesebuah perbadanan dibatalkan atau digantung? Bolehkah sesebuah perbadanan dibubarkan secara sukarela? Pembubaran secara sukarela boleh dibuat oleh sesebuah perbadanan di bawah Seksyen 18 Akta Di mana saya boleh mendapat maklumat mengenai tatacara permohonan pendaftaran pemegang amanah?

CRAVE SARAH KANE MONOLOGUE PDF

Senarai Akta Parlimen Malaysia

Akta ini hanya terpakai di Semenanjung Malaysia sahaja. Apakah yang dimaksudkan dengan Sijil Pemerbadanan dan apakah kesan pemerbadanan pemegang amanah? Sijil Pemerbadanan ialah sijil pendaftaran sebagai sebuah pertubuhan perbadanan yang dikeluarkan oleh YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengikut peruntukan di bawah Seksyen 2 Akta Pemegang amanah yang telah mendapat Sijil Pemerbadanan akan menjadi sebuah pertubuhan perbadanan dengan nama yang dinyatakan dalam sijil tersebut dan mempunyai suatu meterai am tersendiri serta boleh mendakwa dan didakwa atas namanya.

AJA GEN10 PDF

Malaysian Legislation

.

Related Articles